نمودار خورشیدی

دل تنگی

گاهی سکوت خانه، سنگینی میکند روی سرت و نگاهت خیره میماند به صفحه مانیتور تا به خیالت بی محلی اش کرده باشی

اشتراک گذاری این مطلب!

من و خدا

گاهی وقتا اینقدر سریع مشکلتو حل میکنه که باورت نمیشه !!!

خداجونم ممنـــــــــــــــــــــــــــون<@>

اشتراک گذاری این مطلب!

عشق ارباب

گاهی اوقات به خودم میگویم تقصیر خودت هست دلی که به خاطر ارباب نشکند،

                         دیگران میشکنند !!!!!!

اشتراک گذاری این مطلب!

انتخاب سخت

یه لحظه چشماتو ببند ……

حالا به این فکر کن اگه یه شرایطی پیش بیاد که مجبور بشی حوضه را رها کنی این کارو میکنی؟

 

اشتراک گذاری این مطلب!
 
فراخوان چی شد طلبه شدم